Getuigschrift van huur en bezetting van een vakantiehuis of andere toeristische logies in overeenstemming met de geldende gezondheidsvoorschriften.

 

 

Ik, ondergetekende ... ........................................... (NAAM, Voornaam van de huurder) verklaart op erewoord dat de mensen die bij mij zullen verblijven deel uitmaken van mijn gezin of aangewezen zijn als onze nauwe contactpersoon in overeenstemming met het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020.

 

Ik verzeker dat ik volledig op de hoogte ben van de regels die van kracht zijn op het grondgebied van de provincie Luxemburg, namelijk de opgesomde:

 

  • In de wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen, Hoofdstuk II Invoering van een regeling betreffende de registratie en de controle van de reizigers die verblijven in een toeristische verblijfsaccommodatie

  • In het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020, laatstelijk gewijzigd op 11 december 2020

  • In het Politiebesluit van gouverneur van provincie Luik van 11 december 2020 - Avondklok

 

De reglementaire teksten kunnen geraadpleegd worden op deze link: http://gouverneur.provincedeliege.be/fr

 

Antwoorden op vragen over de geldende regels in België vindt u op deze link: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/

 

 

Door dit document te ondertekenen, verzeker ik dat deze verklaring volledig en conform aan werkelijkheid is. Anders stel ik mezelf bloot aan een administratieve boete en gerechtelijke vervolgingen.

 

 

Datum Handtekening

 

 

 

 

 

Dit document moet overhandigd/opgestuurd worden aan de eigenaar van de accommodatie. Elke bestuurlijke of politionele overheid mag raadpleging ervan opeisen.

      IN OUR HOLIDAY HOME,  YOU WILL HAVE WONDERFUL HOLIDAYS, AND DISCOVER THE MOST BEAUTIFULL REGION OF BELGIUM.

 HIKING, MOUNTAIN BIKING, FISHING, VISITING THE WAR MUSEUMS AND VERY IMPORTANT,** CHILLING**, WHAT MORE DO WE WANT  ?  

 

THE HOUSE CONSIST OF 2 FLOORS FOR 8 AND 7 PEOPLE.     KITCHEN, SITTING ROOM, DINING ROOM, 3 BEDROOMS, 1SHOWER, 1 TOILET AND 2 TERRACES

ARE LOCATED ON EACH FLOOR.  IN THE CELLAR THERE ARE ANOTHER 2 WC AND 3 SHOWERS.